เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-3476-1476-8 เบอร์โทรสาร 0-3476-1271  
 


  


 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

.

HDC กระทรวงสาธารณะสุข
HDC สสจ.สมุทรสงคราม
EH - HDC
CMI @ MoPH
CMI สาธารณะสุข เขต 5

  
  •  กระทรวงสาธรณสุข
  •  สำนักงานประกันสังคม
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  •  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สส.
  •  โรงพยาบาลอัมพวา
  •  โปรแกรมฝ่ายบริหารทั่วไป
  •  สหกรณ์สาธารณสุขสมุทรสงคราม
  •  กลุ่มสร้างเสริมวินัย สป.
  •  จังหวัดสมุทรสงคราม
  •  มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติ
  •  กรมชลประทาน
  •  4shared.com ค้นหาเพลง
  •  youtube.com

  
  
  

นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2553

03-12-2555
มีข้อร้องเรียนแจ้ง

ที่ napalai.hosp@gmail.com