banner

โปรแกรมใหม่ สำหรับเก็บข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคิดตามผลงาน P4P ใช้ได้ดีแล้ว จะให้ใช้นะครับกำลังพัฒนาอยู่

ใช้ ACCESS 2010 2

p4p

 

มาเรียนรู้การใช้ MS ACCESS พัฒนางานกัน   12
จำนวนหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม P_Admin (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2554)
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน(แห่ง)
 
1
โรงพยาบาลชุมชน
313
 
2
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
18
 
3
หน่วยงานอื่นๆ
4
 
       
ผลงานอบรมล่าสุด โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
21-22 มิถุนายน 2555
 
       
       
ผลงานปี 2547

ลิขสิทธิ์ :: นายนิคม  เจริญดี 

Home กลับหน้าหลัก