โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

มีความประสงค์ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์พร้อมติดตั้ง

จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ราคา 3,300,000 บาท

 

หมายเหตุ… รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายมานี้

 

 

"เสี่ยงหรือไม่ ทำตัวไงดี"

ข้อปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

 

รายงานการวิเคราะห์ตามแผนปีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง

1.แผนงบลงทุน ปี2565

2.แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อมปี 2565)

3.แผนเงินบำรุง 2565