โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงสาธารณสุข

มีนโยบาย

“งดการให้และรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่”

(No Gift Policy)

 

"เสี่ยงหรือไม่ ทำตัวไงดี"

ข้อปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

 

 

รายงานการวิเคราะห์ตามแผนปีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง

1.แผนงบลงทุน ปี2565

2.แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อมปี 2565)

3.แผนเงินบำรุง 2565