ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ กิโลวัตต์ (kWp) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลนภาลัย้ตามประกาศด้านล่างนี้

 

ประกาศ เรื่องเผยแพร่งบการเงินปี 2566

 

โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงสาธารณสุข

มีนโยบาย

“งดการให้และรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่”

(No Gift Policy)

 

"เสี่ยงหรือไม่ ทำตัวไงดี"

ข้อปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

 

 

รายงานการวิเคราะห์ตามแผนปีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง

1.แผนงบลงทุน ปี2566

2.แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อมปี 2566)

3.แผนเงินบำรุง 2566