ผู้ป่วยนอก
คัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการทุกประเภทในเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น )
และจัดผู้ป่วยให้ได้พบแพทย์ตามความเหมาะสมอย่างเป็นลำดับ

[ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น]


 

คลินิก กายภาพบำบัด
ให้บริกา
รด้านกายภาพบำบัด ตรวจประเมิน ฟื้นฟู รักษาผู้ป่วยด้านกระดูก กล้ามเนื้อ ทรวงอก และระบบประสาท
[ ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 16.00 น]

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. 034 761476 -8 ต่อ 3112

 
      

ู้

คลินิกฝังเข็ม จากแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะ
เข็มที่ใช้ฝังเข็มเป็นเหล็กสแตนเลสไม่เป็นสนิมมีขนาดเล็กและบางมาก ปลายเข็มไม่ตัด ไม่กลวงไม่มีรู ได้รับการทำความสะอาดจนปลอดเชื้อ และบรรจุแผงจากโรงงานใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยไม่นำกลับมาใช้อีก ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและโรคเอดส์

[ ทุกวันในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

คลินิกนวดแผนไทย
บริการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเท้า นวดตัว ประคบสมุนไพรแผนไทย
อบสมุนไพร ด้วยการแพทย์แผนไทยมืออาชีพ
[ ทุกวันในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ 034 761476 -8 ต่อ 3114


 
      
ู้คลินิกจิตเวช
รับผู้ป่วยใหม่ที่มาด้วยความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ มีปัญหาครอบครัว การเรียน การปรับตัว หรือมาด้วยอาการทางจิตเวชชัดเจน มีหูแว่ว ประสาทหลอน ก้าวร้าว หรือวุ่นวายซึ่งเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น มีความคิดหรือ พฤติกรรมที่จะฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายผู้อื่น
[ วันอังคาร์ที่ 1 , 2 และ 3 ของเดือน 034 761476 -8 ต่อ 7103
       
      

ู้คลินิกทันตกรรม
รักษาผู้ป่วยโรคฟัน ดูแล รักษาฟันของท่าน ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

[ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 –16.30 น

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. 034 761476 -8 ต่อ 3111

       
      

ู้คลินิกอายุรกรรม
บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปด้วยทีมอายุรแพทย์ที่มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง
และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

[ ทุกวันพุธ เวลา 08.30 –16.30 น

 


       
      
ู้คลินิกเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดปัญหา
กับฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ หลอดเลือดแดง ซึ่งเราสามารถป้องกัน
โรคแทรกซ้อนต่างๆได้โดยการปรับ อาหาร การออกกำลังกาย
และยาให้เหมาะสม

[ ทุกวันพุธ , ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ]

       
      
ู้คลินิกศัลยกรรม
เป็นศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างคนที่มีความพิการแต่กำเนิด หรือจำพวก ติดเชื้อจาการเกิดอุบัติเหตุ หรือผ่าตัดเนื้องอก ทำให้มีรูปร่างพิกลพิการไป แล้วจะตก แต่งเสริมสร้างให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

[ ทุกวันพุธ เวลา 8.30 – 12.00 น.] 034 761476 -8 ต่อ 7100 (เฉพาะวันพุธ)
       
 

ศูนย์ออกกำลังกาย
สามารถใหบริการประชาชน ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้ศูนย์ออกกำลังกายของโรงพยาบาลได้ทุกท่าน โดยมีนักกายภาพบำบัดดูแล

[ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30 – 20.00 น.] 034 761476 -8 ต่อ 3112 (ยดเว้นวันหยุดราชการ)