โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ค่าจ้าง 323 บาท/วัน

(หากมีวุฒิที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ค่าจ้าง 380 บาท/วัน)

หมายเหตุ… รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายมานี้

 

 

"เสี่ยงหรือไม่ ทำตัวไงดี"

ข้อปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

 

รายงานการวิเคราะห์ตามแผนปีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง

1.แผนงบลงทุน ปี2565

2.แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อมปี 2565)

3.แผนเงินบำรุง 2565