แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.แผนงบลงทุน ปี 2562

2.แผนงบลงทุน (ค่าเสื่อม ปี 2562)

3. แผนเงินบำรุง 2562.

4. แผน Matching Fun

 

12

ประกาศ โรงพยาบาลนภาลัย

ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 รับลงทะเบียน เวลา 09.00-09.45 น. เริ่มประมูลเวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลนภาลัย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ 0 3476 1476-8 ต่อ 1215 ในวัน และเวลาราชการ

...........................................................................................................

โรงพยาบาลนภาลัย ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุ ตามโครงการ Matching Fund ระยะที่ 3 จำนวน 3 มาตรการ คือ

1. เปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอด LED จำนวน 1,500 หลอด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เสนอราคาทาง www.gprocurement.go.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 พิจารณาผลผู้เสนอราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 62027331056

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาได้ คือบริษัท เฟมโตบิท ออโตเมชั่น จำกัด

2. เครื่องปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม จำนวน 71 ชุด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เสนอราคาทาง www.gprocurement.go.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 พิจารณาผลผู้เสนอราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 62027231032

- ไม่มีผู้เสนอราคา

3. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)จำนวน 1ระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เสนอราคาทาง www.gprocurement.go.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 พิจารณาผลผู้เสนอราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 62027214487

- ไม่มีผู้เสนอราคาได้

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาได้เครื่องกระตุ้นกลืน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาได้อาคารกายภาพบำบัด

ผู้เสนอราคาได้ งบลงทุน 2561

 

..................................................................................................................................

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง โรงพยาบาลนภาลัย

1. ใบเสนอราคา+เอกสารสว่นที่ 1-2 (ซื้อ)

2. ใบเสนอราคาจ้าง + เอกสารส่นที่ 1-2

3. บทนิยาม 5.

 
รายการ ดาวโหลด ประกาศ/เอกสาร ประกาศ เสนอราคา พิจารณาผล

1.จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

เลขที่โครงการ

60036136737

ประกาศ ประกวด e-bid เอกสาร

27มี.ค.60 - 3 เม.ย.60  

 19 เม.ย.60

20 เม.ย.60  

1. จ้างปรับปรุงห้องพิเศษ 34 ห้อง  spec+ราคากลาง ประกาศ ประกวด e-bid เอกสาร 21-28 มี.ค.60 3 เม.ย.60 4 เม.ย.60
2. จ้างงานทาสีหน้าห้องผู้ป่วยพิเศษ 1งาน spec+ราคากลาง
1. ซื้อพยาบาล (รถตู้) 1 คัน  spec+ราคากลาง ประกาศ ประกวด e-bid  เอกสา 24-31 มี.ค.60 7 เม.ย.60 10 เม.ย.60
2. ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ไม่ต่ำกว่า2,000ซีซี.1คัน  spec+ราคากลาง
 1. เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล 1 เตียง  spec+ราคากลาง

 

ประกาศ ประกวด e-bid เอกสาร

23-30 เม.ย.60 5 เม.ย.60 7 เม.ย.60
 2. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่่ 1 โคม  spec+ราคากลาง
 3. เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่อง 1เครื่อง spec+ราคากลาง
 1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 1เครื่อง
spec+ราคากลาง
 ประกาศ ประกวด e-bid เอกสาร
23-30 เม.ย.60
5 เม.ย.60
7 เม.ย.60
2. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง
spec+ราคากลาง
3. เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 1 เครื่อง
spec+ราคากลาง
4. เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 1 เครื่อง
spec+ราคากลาง
1.. เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า 17 เตียง spec+ราคากลาง ประกาศ  ประกวด e-bid เอกสาร 23-30 เม.ย.60 5 เม.ย.60 7 เม.ย.60
2.. ที่นอนลม พร้อมปั้มลม 17 หลัง spec+ราคากลาง
3.. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด spec+ราคากลาง
4. เครื่องวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดในเด็ก ชนิดเคลื่อนที่ 1 เครื่อง spec+ราคากลาง
5. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัด ปริมาณออกซิเจนละลายในกระแสเลือด 2 เครื่อง spec+ราคากลาง
6.. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา 1 เครื่อง spec+ราคากลาง
1.. หม้อต้มแผ่นประคบร้อน 2 เครื่อง spec+ราคากลาง   สอบราคา  ประกาศ เอกสารสอบราคา  22 มี.ค.60 -3 เม.ย.60 22 มี.ค.60 -3 เม.ย.60  4 เม.ย.60
2.. เครื่องให้การรักษาด้วยความเย็น 1 เครื่อง spec+ราคากลางง
3.. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ พร้อมอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง spec+ราคากลาง 
4.. เครื่อง Mobilization 1 เครื่อง spec+ราคากลาง 
  spec+ราคากลาง         
  spec+ราคากลาง         
 
 
 
 
 
      
 

 

โรงพยาบาลนภาลัย

ผ่านรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

HA ขั้น 3

 

ภาพกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2556
ทีมบางคนที 20 ธันวาคม 2555