"เสี่ยงหรือไม่ ทำตัวไงดี"

ข้อปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

 

รายงานการวิเคราะห์ตามแผนปีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง

1.แผนงบลงทุน ปี2564

2.แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อมปี 2564)

3.แผนเงินบำรุง 2564